Projekty

Projekty, kurzy a školení

V roce 2021 pokračujeme v nabídce akreditovaných i neakreditovaných kurzů podobného zaměření jako v předchozích letech, podrobnosti najdete na stránce Kurzy a školení.

 

V minulých letech jsme realizovali tyto projekty:

Projekt 2020 (s podporou MHMP):

Pro digitální gramotnost seniorů, zejména seniorů s těžším zdravotním postižením

Projekt 2019 (s podporou MHMP):

Nácvik obsluhy kompenzačních pomůcek pro žáky se SVP a pedagogické pracovníky

Projekty 2018 (s podporou MHMP):

Soutěž ve čtení a psaní elektronického Braillova písma pro nevidomé

Svépomocné hnutí nevidomých a jejich vzdělávání na počátku československého státu

Projekt 2017 (s podporou MHMP):

Posílení e-gramotnosti seniorů s těžším zdravotním, zejména zrakovým či tělesným postižením