Úvodní strana

Postupující digitalizace informací, komunikace i zábavy může vést ke společenskému vylučování lidí hendikepovaných či jinak znevýhodněných, kteří z různých důvodů nemohou využívat prostředky pro přístup k digitálním zdrojům nebo je dokážou používat jen s velkými obtížemi.

Cílem spolku e-Inkluze je pomáhat s integrací občanů se znevýhodněním či zdravotním postižením do společnosti a realizovat programy přispívající k jejich společenskému začleňování, zejména realizovat programy zamezující digitálnímu vylučování osob znevýhodněných či zdravotně postižených. Za tímto účelem spolek zajišťuje

  • kurzy a školení sociálních pracovníků (a pracovníků v soc.službách) o možnostech komunikace s osobami se smyslovým, fyzickým či neurologickým postižením (postižením řeči),
  • poradenství a pomoc znevýhodněným osobám (zejména hendikepovaným),
  • poradenství a pomoc osobám se speciálními vzdělávacími potřebami při jejich studiu,
  • poradenství při výběru vhodných kompenzačních pomůcek,
  • zaškolení a výcvik v ovládání elektronických kompenzačních pomůcek,
  • zapůjčování kompenzačních pomůcek.

e-Inkluze, z.s. je členem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR (www.nrzp.cz) a je registrován v evidenci NNO (http://www.isnno.cz/).