Kompenzační pomůcky

Půjčovna pomůcek

Provozujeme půjčovnu zvláštních pomůcek sloužících ke kompenzaci určité tělesné či smyslové nedostatečnosti. Půjčujeme zvláštní pomůcky uvedené v seznamu níže, půjčovné se stanovuje podle ceny pořízení pomůcky.

Pokud si zájemce o pomůcku hodlá sám zvláštní pomůcku pořídit s příspěvkem ÚP podle zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP, můžeme na vyžádání takovému zájemci poskytnout potvrzení o ceně pomůcky, která je povinnou přílohou žádosti o příspěvek.

Dále uvádíme seznam pomůcek běžně dostupných v půjčovně. Pokud potřebná pomůcka není v seznamu uvedena, prosím kontaktujte nás, zpravidla dokážeme navrhnout jiné vyhovující řešení.

Přehled zapůjčovaných pomůcek

Pomůcky pro tělesně postižené

BigKeys LX

 • Výrobce: BigKeys, USA
 • Klávesnice s redukovaným počtem kláves, velikost kláves
 • 5 100 vč. DPH

Statická myš BigTrack Extended (trackball)

 • 2 tlačítka s možností připojeních externích spínačů
 • 2 800 Kč vč. DPH

Náhlavní myš Quha (gyro) s dechovým spínačem pro klikání

 • Myš řízená náklonem hlavy, bezdrátové připojení k PC / tabletu / telefonu (USB, HID rozhraní)
 • 34 000 Kč s DPH

Dvoukamerová oční navigace PCEye mini

 • Alternativní myš ovládaná pohledem, umístěná pod obrazovku počítače. Plné ovládání počítače i zjednušená práce či komunikace přes počítač (textová i symbolová)
 • 62 000 Kč vč. DPH

Zjednodušená práce s počítačem a komunikace – Grid 3

 • Programové vybavení pro zjednodušenou práci s počítačem, komunikaci a alternativní komunikaci.
 • 19 500 Kč vč. DPH

Notebook s dvoukamerovou oční navigací Tobii a komunikačním programem

 • Noteboook HP ProBook 450 g3
 • Tobii PCeye mini
 • Grid 3
 • 105 000 Kč vč. DPH

Zpřístupněné ovládání domácnosti (1x vysílač, 1x přijímač) (PC není v sestavě zahrnuto)

 • Bj Control USB
 • BJ Enabler Socket+
 • 14 500 vč. DPH

Pomůcky pro zrakově postižené

Počítač se ZoomTextem

 • HP ProDesk 490 G3
 • zvětšující program s hlasovým výstupem ZoomText
 • monitor, klávesnice a myš, skener, MS Office, antivir
 • 92 000 Kč vč. DPH

Notebook se ZoomTextem

 • HP ProBook 450 G3
 • zvětšující program s hlasovým výstupem ZoomText
 • monitor, klávesnice a myš, skener, MS Office, antivir
 • 92 000 Kč vč. DPH

Počítač se SuperNovou

 • HP ProDesk 490 G3
 • zvětšující-odečítačí program SuperNova
 • monitor, klávesnice a myš, skener, MS Office, antivir
 • 101 000 Kč vč. DPH

Notebook se SuperNovou

 • HP ProDesk 490 G3
 • zvětšující-odečítačí program SuperNova
 • monitor, klávesnice a myš, skener, MS Office, antivir
 • 97 000 Kč vč. DPH

Braillský řádek s klávesnicí

 • 40-znakový řádek s brail.klávesnicí; textový editor Notes
 • 90 000 Kč vč. DPH

Přenosná hlasová čtečka

 • Digitální čtecí zařízení s velmi jednoduchou obsluhou pro nevidomé
 • 82 500 Kč vč. DPH

Přenosná hlasová čtečka s monitorem pro zvětšování předlohy

 • Digitální zvětšovací/čtecí zařízení s velmi jednoduchou obsluhou pro zrakově postižené
 • 95 000 Kč vč. DPH

Kamerová lupa stolní

 • Zvětšovací zařízení určené pro čtení většího množství textu případně pro nácvik čtení a psaní
 • 85 000 Kč vč. DPH

Kamerová lupa stolní s hlasovým výstupem

 • Zvětšovací zařízení určené pro čtení většího množství textu případně pro nácvik čtení a psaní.
 • Možnost čtení textu hlasem
 • 122 500 Kč vč. DPH

Kamerová lupa 7“ přenosná

 • Přenosná kamerová lupa s vysokým kontrastem, HD rozlišením a sklápěcím čtecím stojánkem
 • 51 800 Kč vč. DPH

Kamerová lupa 5“ přenosná

 • Přenosná kamerová lupa s vysokým kontrastem, HD rozlišením a sklápěcím čtecím stojánkem
 • 31 200 Kč vč. DPH

Mobilní telefon (1)

 • konfigurovaný jako elektronická komunikační pomůcka s hlasovým či hmatovým výstupem
 • 31 200 Kč vč. DPH

Mobilní telefon (2)

 • Mobilní telefon konfigurovaný jako elektronická navigační pomůcka s hlasovým či hmatovým výstupem
 • 33 100 Kč vč. DPH

Pomůcky pro sluchově postižené a hluchoslepé

Přenosný zesilovač do ucha

 • 2 500 Kč vč. DPH

Individuální indukční smyčka

 • Připojení přes BlueTooth
 • 4 000 Kč

Zařízení pro příjem zvuku do sluchadla (např. příjem TV)

 • 5 500 vč. DPH

Zařízení pro příjem zvuku s mikrofonem

 • 6 800 Kč vč. DPH

Realizujeme krátkodobé zápůjčky v rozsahu 1 až 12 týdnů členům spolku nebo těm nečlenům, kteří jsou vybaveni patřičnou referencí. Zapůjčování pomůcek nečlenům spolku není nárokové, zápůjčku lze odmítnout, pokud poskytnutá reference není dostatečná. Půjčovné za jeden týden je stanovené ve výši 1% z pořizovací ceny pomůcky.

Žádosti o zapůjčení nebo o potvrzení ceny pomůcky zasílejte prosím pouze elektronicky na adresu pomucky@e-inkluze.cz.

 

Příspěvek na zakoupení zvláštní pomůcky

Poskytnutí příspěvku na zakoupení pomůcky upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek OZP. Zásady pro poskytnutí příspěvku shrnuje tato stránka MPSV.

Seznam pomůcek, na které lze příspěvek získat, je uveden ve vyhl. č. 388/2011 Sb.

 

Kompenzační pomůcky a asistivní technologie

Kompenzační (zvláštní) pomůcky jsou technické prostředky kompenzující určitou tělesnou či smyslovou nedostatečnost. Tento pojem se objevil v době, kdy se v masovější míře začala vyrábět specializovaná zařízení určená osobám se zdravotním handicapem pro usnadnění jejich běžného života. V důsledku vývoje a technického pokroku se tato zařízení stávají stále složitějšími, a to nejen z hlediska výroby, ale zejména z hlediska obsluhy a používání. Dnes se již často nejedná jen o zařízení fungující autonomně (samostatně); musí spolupracovat s jinými systémy a zařízeními používanými majoritní většinou, nezřídka se pak stávají dokonce specializovanou součástí takových systémů.

Ukazuje se, že je velmi vhodné (případně nutné) poskytnout jejich uživatelům další servis, a to zejména v oblasti optimalizace výběru zařízení, individuální konfigurace zohledňující konkrétní osobní možnosti a potřeby konkrétního klienta a zaškolení v jejich obsluze. Takový komplexní přístup nazývaný asistivní technologií významně zefektivňuje využívání pomůcky či technologie a přináší též větší užitek samotnému uživateli takového zařízení. Stručně lze říci, že asistivní technologie je shrnující výraz pro asistivní, adaptivní a rehabilitační zařízení určená lidem s postižením a zahrnující také proces vybírání, zpřístupnění a užívání takových pomůcek.