Projekty 2017

Projekt č. 1

Projekt: Nebojte se počítače – podporujeme počítačovou gramotnost seniorů

Zveme všechny zájemce z řad seniorů do počítačového kurzu Senior Guide, což je program britské firmy Dolphin speciálně navržený pro uživatele, kteří jsou technicky méně zdatní nebo se počítačové techniky bojí.

V programu Senior Guide začne s počítačem velmi rychle a snadno pracovat každý, a to bez zvláštních nároků na počítačové znalosti nebo dovednosti. Základní vlastnosti programu:

  • Snadná obsluha: Celý program lze ovládat pomocí několika kláves.
  • Obsahuje všechny základní úlohy: práce s texty, s internetem, komunikace emailem (emailem lze odeslat i zprávu hlasovou – namluvenou), telefonování po internetu, práce s multimédii a některé další.
  • Program nabízí vše, co uživatel obvykle od počítače pro domácí použití očekává.
  • Požadovanou úlohu si uživatel volí z jednoduchých nabídek – vůbec nepracuje v grafickém prostředí systému Windows.
  • Celé prostředí programu je ozvučené a zvětšovatelné, takže s ním může pracovat i hůře vidící uživatel.
  • Díky snadné obsluze je program vhodný i pro uživatele s poruchou jemné motoriky.
  • Program je zcela přeložen do češtiny.

Projekt byl podpořen z grantu Magistrátu hlavního města Prahy pro rok 2017 v oblasti Akce celopražského významu v programu:

Program na podporu vzdělávání seniorů na území hlavního města PrahyLogo MHMP

 

 

Zpráva o průběhu projektu ke stažení: zde.

***

Projekt č. 2

Projekt: Sama s dětmi – pomoc samoživitelkám ohroženým sociálním vyloučením

Program na podporu rodin samoživitelek ve Středočeském a Ústeckém kraji

Ve srovnání s domácnostmi bez dětí hospodaří samoživitelky jen s polovinou příjmu. Domácnosti samoživitelek jsou však v riziku daleko větším. Ohrožena příjmovou chudobou nebo sociálním vyloučením jich je více než třetina, tj. 35,1 % z celkového počtu dětí a jejich matek, resp. otců žijících v těchto domácnostech.

Podrobnější údaje najdete v této studii.

Příznivější vývoj v posledních dvou letech byl dán hlavně tím, že samoživitelkám v ČR pomohly významné změny v sociálních dávkách i trh práce, stále to však nestačí.

V rámci projektu poskytujeme odborné finanční, právní a psychologické poradenství. Poradenství se zaměřuje na pomoc při vyřešení konkrétního problému (např. vztahového, výchovného, komunikačního …) a snažíme se, aby klienti našli a využili vlastní zdroje pro řešení obtížné životní situace. Cíle:

  • vyrovnaná ekonomika znevýhodněné domácnosti,
  • vědomí a znalost vlastních práv,
  • optimalizace životního stylu i psychické a tělesné výkonnosti.

Zpráva o průběhu projektu ke stažení: zde.

***